نمونه سوال حقوق مدنی 3 مقطع کارشناسی

گوارا ترین زندگی را کسی دارد که به آنچه خداوند نصیب او کرده خرسند باشد (امام علی (علیه السلام) به سوالات ذیل به صورت مستدل و مستند و با خط خوانا پاسخ دهید 1-فرق بین عقد معوض و عقد غیر معوض با شرط عوض را بنویسید (4 نمره) 2-معامله باطل و معامله غیر نافذ را باهم مقایسه نمایید (3 نمره) ا-سارا از ارومیه، نامه ای به همسر خود رضا در تبریز می نویسد و ایجاب خرید اتومبیل رضا درمقابل 20 میلیون تومان به وی می دهد و تهدید به مطالبه مهریه در صورت عدم قبولی می نماید رضا مرعوب شده و نامه قبولی را نوشته و به یکی از صندوقهای پستی تبریز می اندازد اما بعد از کار خود پشیمان شده و پیش از وصول نامه به سارا،با تلفن از قبول خود عدول می نماید به نظر شما آیا بین سارا و رضا قراردادی واقع شده است؟چرا؟ در صورت وقوع،وضعیت و زمان و مکان وقوع را بررسی نمایید (5 نمره) 2-شخصی به هنگام خرید مقداری(( زه تار )) صراحتا اعلام می دارد که زه های مذکور را جهت ساختن تاری می خواهد که با آن صرفا موسیقی نامشروع بنوازد فروشنده حاضر به معامله نمی شود اما نهایتا تحت اکراه ، زه های تار را به او می فروشد وضعیت عقد را تحلیل نمایید (5 نمره) استفاده از کتاب قانون مدنی بلامانع است پایدار باشید-علی جاوید

گوارا ترین زندگی را کسی دارد که به آنچه خداوند نصیب او کرده خرسند باشد. (امام علی (علیه السلام)

به سوالات ذیل به صورت مستدل و مستند و با خط خوانا پاسخ دهید

1-فرق بین عقد معوض و عقد غیر معوض با شرط عوض را بنویسید.(4 نمره)

2-معامله باطل و معامله غیر نافذ را باهم مقایسه نمایید. (3 نمره)

3-سارا از ارومیه، نامه ای به همسر خود رضا در تبریز می نویسد و ایجاب خرید اتومبیل رضا درمقابل 20 میلیون تومان به وی می دهد و تهدید به مطالبه مهریه در صورت عدم قبولی می نماید.رضا مرعوب شده و نامه قبولی را نوشته و به یکی از صندوقهای پستی تبریز می اندازد اما بعد از کار خود پشیمان شده و پیش از وصول نامه به سارا،با تلفن از قبول خود عدول می نماید.به نظر شما آیا بین سارا و رضا قراردادی واقع شده است؟چرا؟ در صورت وقوع،وضعیت و زمان و مکان وقوع را بررسی نمایید (5 نمره)

4-شخصی به هنگام خرید مقداری(( زه تار )) صراحتا اعلام می دارد که زه های مذکور را جهت ساختن تاری می خواهد که با آن صرفا موسیقی نامشروع بنوازد.فروشنده حاضر به معامله نمی شود اما نهایتا تحت اکراه ، زه های تار را به او می فروشد.وضعیت عقد را تحلیل نمایید. (5 نمره)

استفاده از کتاب قانون مدنی بلامانع است

پایدار باشید-علی جاوید