نمونه سوال مدنی 5 مقطع کارشناسی

نمونه سوال مدنی 5 مقطع کارشناسی

اى جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید. حضرت علی (ع)

به سوالات ذیل به صورت مستدل و مستند و خوانا و موجز پاسخ دهید

ا-رضا،بارها پیشنهاد ازدواج به سارا داده ولی با جواب منفی او مواجه شده است.سارا با تصور اینکه رضا موفق به اخذ بورسیه تحصیلی خارج از کشور گردیده، در امر ازدواج پیشقدم شده و این بار خود به رضا پیشنهاد ازدواج می دهد و رضا بدون اطلاع ازافکار و تصورات غلط سارا،آن را می پذیرد و نهایتا عقد نکاح بین آن دو واقع می شود.در ضمن عقد مقرر می شود که اگر محل زندگی و منزل مشترک شهر آکسفورد انگلستان نباشد،سارا بتواند وکالتا خود را مطلقه نماید.همچنین مهریه سارا نیز خرید یک انگشتر طلا از مغازه ای در شهر آکسفورد،تعیین می گردد.بعد از عقد،سارا پی به اشتباه خود برده و متوجه می شود که اخذ بورسیه تحصیلی خارج از کشور توسط رضا،شایعه بوده است لذا حاضر به ادامه زندگی با رضا نمی شود.سوالات ذیل مطلوب است:

الف-وضعیت حقوقی عقد نکاح را تحلیل نمایید ( 3 نمره )

ب-به نظر شما مهر المسمی بین رضا و سارا صحیح است؟ تحلیل نمایید ( 3 نمره )

ج-سارا در این وضعیت به شما مراجعه می نماید به عنوان مشاور حقوقی،نحوه راهنمایی خود را بیان نمایید( 3 نمره )

2-علی و زهرا با مهریه سیصد عدد سکه بهار آزادی طرح جدید باهم ازدواج دایم می نمایند اما قبل از نزدیکی ، علی در اثر تصادف فوت می شود

الف-آیا بعد از فوت علی،زهرا می تواند مطالبه مهریه نماید؟چه مقدار؟( 3 نمره )

ب- آیا بعد از فوت علی،زهرا عده خواهد داشت یا خیر؟در صورت مثبت بودن پاسخ،نوع و میزان عده را تعیین نمایید( 3 نمره )

ج- آیا بعد از فوت علی،زهرا می تواند با پدر علی ازدواج نماید؟( 2 نمره )

موفق و موید باشید-علی جاوید

استفاده ازهر گونه کتاب و جزوه و ...آزاد است