سوالات امتحانی اینجانب در درس حقوق تجارت 1 نیمسال دوم 89-88 دانشگاه آزاد اسلامی

سوالات حقوق تجارت 1 بسمه تعالی پیامبر اکرم (ص ) قسم به کسی که جانم به دست اوست هیچ دانشجویی که در مسیر علم رفت و آمد می کند نیست مگر آنکه خداوند برای هر قدمش عبادت یکسال را می نویسد ( المحجه البیضاء ، جلد 1 ، صفحه 18 ) 1- عملیات حراجی را توضیح دهید ( 3 نمره ) 2- تفاوت بین اعمال تجاری ذاتی با اعمال تجاری تبعی را بنویسید ( 3 نمره ) 3- علی که وکیل دادگستری است ، جهت ایجاد و راه اندازی کارخانه تولید شکر ،یک دستگاه تراکتور به مبلغ سی میلیون ریال از شرکت تراکتور سازی تبریز خریداری می نماید و در قبال ثمن آن براتی به مبلغ مذکور صادر می نماید سوالات ذیل مطلوب است الف- آیا معامله تراکتور توسط علی ، تجاری محسوب می شود؟ چرا ( 3 نمره ) ب –با توجه به مساله ، به نظر شما آیا می توان علی را تاجر محسوب کرد؟ ( 2 نمره ) ج-آیا صدور برات توسط علی وصف تجاری دارد؟ چرا ( 2 نمره ) 4- علی که حق العمل کار است ، علیه محمد که پزشک می باشد ، اقامه دعوی کرده و ادعا می نماید که از او مبلغ ده میلیون تومان طلبکار است آیا به نظر شما علی در مقام اثبات ادعای خود می تواند به دفاتر تجاری خود استناد کند؟ چرا ( 4 نمره ) موید و پیروز باشید-علی جاوید

http://ali-javid.blogfa.com/post-21.aspx